اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/698579/ملت-ایران-در-مقابل-هیچ-قلدری-سر-فرود-نمی-آورد/ملت-ایران-در-مقابل-هیچ-قلدری-سر-فرود-نمی-آورد&text=ملت-ایران-در-مقابل-هیچ-قلدری-سر-فرود-نمی-آورد

اشتراک گذاری