اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/699256/کسانی-که-تسهیلات-بلاعوض-گرفته-اند-باید-چادرها-را-تخلیه-کنند/کسانی-که-تسهیلات-بلاعوض-گرفته-اند-باید-چادرها-را-تخلیه-کنند&text=کسانی-که-تسهیلات-بلاعوض-گرفته-اند-باید-چادرها-را-تخلیه-کنند

اشتراک گذاری