اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/699321/آوار-برداری-بازار-سوخته-تبریز/آوار-برداری-بازار-سوخته-تبریز&text=آوار-برداری-بازار-سوخته-تبریز

اشتراک گذاری