اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/699355/توقیف-خودروهای-متخلف-ادامه-می-یابد/توقیف-خودروهای-متخلف-ادامه-می-یابد&text=توقیف-خودروهای-متخلف-ادامه-می-یابد

اشتراک گذاری