اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/699757/آماده-باش-تهران-برای-مواجهه-با-توفان/آماده-باش-تهران-برای-مواجهه-با-توفان&text=آماده-باش-تهران-برای-مواجهه-با-توفان

اشتراک گذاری