اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/700731/عرضه-بنزین-با-کارت-سوخت-از-۲۰-مرداد/عرضه-بنزین-با-کارت-سوخت-از-۲۰-مرداد&text=عرضه-بنزین-با-کارت-سوخت-از-۲۰-مرداد

اشتراک گذاری