اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/701868/مترو-برای-نماز-گزاران-عید-سعید-فطر-رایگان-است/مترو-برای-نماز-گزاران-عید-سعید-فطر-رایگان-است&text=مترو-برای-نماز-گزاران-عید-سعید-فطر-رایگان-است

اشتراک گذاری