اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/701928/اثبات-حقانیت-مواضع-رهبر-انقلاب-با-رفتار-اخیر-آمریکایی‌ها/اثبات-حقانیت-مواضع-رهبر-انقلاب-با-رفتار-اخیر-آمریکایی‌ها&text=اثبات-حقانیت-مواضع-رهبر-انقلاب-با-رفتار-اخیر-آمریکایی‌ها

اشتراک گذاری