اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/702130/آمادگی-کمیته-امداد-برای-جمع-آوری-فطریه/آمادگی-کمیته-امداد-برای-جمع-آوری-فطریه&text=آمادگی-کمیته-امداد-برای-جمع-آوری-فطریه

اشتراک گذاری