اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/702299/نه-مردم-سودان-به-نظامیان/نه-مردم-سودان-به-نظامیان&text=نه-مردم-سودان-به-نظامیان

اشتراک گذاری