اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/702600/بازداشت-یکی-از-رهبران-مخالف-در-سودان/بازداشت-یکی-از-رهبران-مخالف-در-سودان&text=بازداشت-یکی-از-رهبران-مخالف-در-سودان

اشتراک گذاری