اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/702630/وزنه-برداری-جوانان-ایران-چهارمین-بار-بر-سکوی-قهرمانی/وزنه-برداری-جوانان-ایران-چهارمین-بار-بر-سکوی-قهرمانی&text=وزنه-برداری-جوانان-ایران-چهارمین-بار-بر-سکوی-قهرمانی

اشتراک گذاری