اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/702864/کمانداران-معلول-ایران-قهرمان-جهان-شدند/کمانداران-معلول-ایران-قهرمان-جهان-شدند&text=کمانداران-معلول-ایران-قهرمان-جهان-شدند

اشتراک گذاری