اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703043/13-هزار-دانشگاهی-راهی-عتبات-می‌شوند/13-هزار-دانشگاهی-راهی-عتبات-می‌شوند&text=13-هزار-دانشگاهی-راهی-عتبات-می‌شوند

اشتراک گذاری