اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703107/یک-نفر-به-شورای-سلامت-صداوسیما-اضافه-شد/یک-نفر-به-شورای-سلامت-صداوسیما-اضافه-شد&text=یک-نفر-به-شورای-سلامت-صداوسیما-اضافه-شد

اشتراک گذاری