اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703115/جزئیات-احداث-۴۰۰-هزار-واحد-مسکونی-در-قالب-طرح-اقدام-ملی/جزئیات-احداث-۴۰۰-هزار-واحد-مسکونی-در-قالب-طرح-اقدام-ملی&text=جزئیات-احداث-۴۰۰-هزار-واحد-مسکونی-در-قالب-طرح-اقدام-ملی

اشتراک گذاری