اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703120/خلبان-زن-82-ساله-در-پکن/خلبان-زن-82-ساله-در-پکن&text=خلبان-زن-82-ساله-در-پکن

اشتراک گذاری