اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703321/مصوبات-عصر-امروز-مجلس/مصوبات-عصر-امروز-مجلس&text=مصوبات-عصر-امروز-مجلس

اشتراک گذاری