اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703358/کره-شمالی-آمریکا-به-سیاست-خصمانه-اش-پایان-دهد/کره-شمالی-آمریکا-به-سیاست-خصمانه-اش-پایان-دهد&text=کره-شمالی-آمریکا-به-سیاست-خصمانه-اش-پایان-دهد

اشتراک گذاری