اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703386/حشمت-علوی-فعال-رسانه-ای-وجود-خارجی-ندارد/حشمت-علوی-فعال-رسانه-ای-وجود-خارجی-ندارد&text=حشمت-علوی-فعال-رسانه-ای-وجود-خارجی-ندارد

اشتراک گذاری