اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703481/سنگین-ترین-جراحی-روی-کم-وزن-ترین-بیمار/سنگین-ترین-جراحی-روی-کم-وزن-ترین-بیمار&text=سنگین-ترین-جراحی-روی-کم-وزن-ترین-بیمار

اشتراک گذاری