اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703528/رئیس-مجمع-خیرین-مدرسه‌ساز-کشور-درگذشت/رئیس-مجمع-خیرین-مدرسه‌ساز-کشور-درگذشت&text=رئیس-مجمع-خیرین-مدرسه‌ساز-کشور-درگذشت

اشتراک گذاری