اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703800/ديدار-وزيران-امور-خارجه-ايران-و-ژاپن-در-تهران/ديدار-وزيران-امور-خارجه-ايران-و-ژاپن-در-تهران&text=ديدار-وزيران-امور-خارجه-ايران-و-ژاپن-در-تهران

اشتراک گذاری