اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703864/استعفای-۳۰-نفر-از-وزارت-کشور-برای-حضور-در-انتخابات-مجلس/استعفای-۳۰-نفر-از-وزارت-کشور-برای-حضور-در-انتخابات-مجلس&text=استعفای-۳۰-نفر-از-وزارت-کشور-برای-حضور-در-انتخابات-مجلس

اشتراک گذاری