اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703965/ترامپ-را-شایسته-مبادله-پیام-نمی‌دانم-با-آمریکا-مذاکره-نخواهیم-کرد/ترامپ-را-شایسته-مبادله-پیام-نمی‌دانم-با-آمریکا-مذاکره-نخواهیم-کرد&text=ترامپ-را-شایسته-مبادله-پیام-نمی‌دانم-با-آمریکا-مذاکره-نخواهیم-کرد

اشتراک گذاری