اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704154/بزرگترین-مرکز-ذخیره-گاز-کشور/بزرگترین-مرکز-ذخیره-گاز-کشور&text=بزرگترین-مرکز-ذخیره-گاز-کشور

اشتراک گذاری