اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704230/رقابت-داوطلبان-کنکور-ارشد/رقابت-داوطلبان-کنکور-ارشد&text=رقابت-داوطلبان-کنکور-ارشد

اشتراک گذاری