اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704430/ایران-نقش-آفرین-کلیدی-در-تامین-امنیت-منطقه/ایران-نقش-آفرین-کلیدی-در-تامین-امنیت-منطقه&text=ایران-نقش-آفرین-کلیدی-در-تامین-امنیت-منطقه

اشتراک گذاری