اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704570/تأکید-بر-غیرقابل-جایگزین-بودن-برجام-در-بیانیه-پایانی-نشست-سران-سیکا/تأکید-بر-غیرقابل-جایگزین-بودن-برجام-در-بیانیه-پایانی-نشست-سران-سیکا&text=تأکید-بر-غیرقابل-جایگزین-بودن-برجام-در-بیانیه-پایانی-نشست-سران-سیکا

اشتراک گذاری