اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704673/شرایط-معافیت-فرزندان-ایثارگران/شرایط-معافیت-فرزندان-ایثارگران&text=شرایط-معافیت-فرزندان-ایثارگران

اشتراک گذاری