اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704678/بارگیری-محموله-دارویی-برای-زائران-حج-تمتع/بارگیری-محموله-دارویی-برای-زائران-حج-تمتع&text=بارگیری-محموله-دارویی-برای-زائران-حج-تمتع

اشتراک گذاری