اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704997/280-میلیارد-تومان-تسهیلات-برای-13-هزار-طرح-اشتغالزایی/280-میلیارد-تومان-تسهیلات-برای-13-هزار-طرح-اشتغالزایی&text=280-میلیارد-تومان-تسهیلات-برای-13-هزار-طرح-اشتغالزایی

اشتراک گذاری