اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705021/محمد-مرسی-در-دادگاه-فوت-کرد/محمد-مرسی-در-دادگاه-فوت-کرد&text=محمد-مرسی-در-دادگاه-فوت-کرد

اشتراک گذاری