اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705036/موگرینی-برای-مذاکره-درباره-ایران-به-آمریکا-می‌رود/موگرینی-برای-مذاکره-درباره-ایران-به-آمریکا-می‌رود&text=موگرینی-برای-مذاکره-درباره-ایران-به-آمریکا-می‌رود

اشتراک گذاری