اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705471/حجاج-امسال-با-پروازهای-ایرانی-جابجا-می-شوند/حجاج-امسال-با-پروازهای-ایرانی-جابجا-می-شوند&text=حجاج-امسال-با-پروازهای-ایرانی-جابجا-می-شوند

اشتراک گذاری