اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705702/تکه‌هایی-از-پهپاد-آمریکا-را-از-آب‌های-سرزمینی-خود-بیرون-آوردیم/تکه‌هایی-از-پهپاد-آمریکا-را-از-آب‌های-سرزمینی-خود-بیرون-آوردیم&text=تکه‌هایی-از-پهپاد-آمریکا-را-از-آب‌های-سرزمینی-خود-بیرون-آوردیم

اشتراک گذاری