اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705741/نگرانی-سازمان-ملل-از-تشدید-مناقشات-درخلیج-فارس/نگرانی-سازمان-ملل-از-تشدید-مناقشات-درخلیج-فارس&text=نگرانی-سازمان-ملل-از-تشدید-مناقشات-درخلیج-فارس

اشتراک گذاری