اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/706737/درخواست-ویژه-رئیس-دستگاه-قضا-از-دستگاههای-امنیتی-و-انتظامی/درخواست-ویژه-رئیس-دستگاه-قضا-از-دستگاههای-امنیتی-و-انتظامی&text=درخواست-ویژه-رئیس-دستگاه-قضا-از-دستگاههای-امنیتی-و-انتظامی

اشتراک گذاری