اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/706744/ساماندهی-6200-معتاد-متجاهر-در-پایتخت/ساماندهی-6200-معتاد-متجاهر-در-پایتخت&text=ساماندهی-6200-معتاد-متجاهر-در-پایتخت

اشتراک گذاری