اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/707246/اجرای-طرح-کنترل-آلودگی-هوا-در-پنج-شنبه-ها/اجرای-طرح-کنترل-آلودگی-هوا-در-پنج-شنبه-ها&text=اجرای-طرح-کنترل-آلودگی-هوا-در-پنج-شنبه-ها

اشتراک گذاری