اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/707900/صبر-ایران-در-برابر-بدعهدی-ها-سر-آمده-است/صبر-ایران-در-برابر-بدعهدی-ها-سر-آمده-است&text=صبر-ایران-در-برابر-بدعهدی-ها-سر-آمده-است

اشتراک گذاری