اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/707910/وقتی-اصطلاح-آقازاده-همپای-فحش-و-ناسزا-می-شود/وقتی-اصطلاح-آقازاده-همپای-فحش-و-ناسزا-می-شود&text=وقتی-اصطلاح-آقازاده-همپای-فحش-و-ناسزا-می-شود

اشتراک گذاری