اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/709048/25-شهید-و-زخمی-در-حمله-موشکی-به-حمص/25-شهید-و-زخمی-در-حمله-موشکی-به-حمص&text=25-شهید-و-زخمی-در-حمله-موشکی-به-حمص

اشتراک گذاری