اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/709416/انتصاب-جانشین-رئیس-ستادکل-نیروهای-مسلح-و-رئیس-سازمان-بسیج-مستضعفین/انتصاب-جانشین-رئیس-ستادکل-نیروهای-مسلح-و-رئیس-سازمان-بسیج-مستضعفین&text=انتصاب-جانشین-رئیس-ستادکل-نیروهای-مسلح-و-رئیس-سازمان-بسیج-مستضعفین

اشتراک گذاری