اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/709538/همکاری-ایران-و-ترکیه-برای-ارتقا-امنیت-دو-کشور/همکاری-ایران-و-ترکیه-برای-ارتقا-امنیت-دو-کشور&text=همکاری-ایران-و-ترکیه-برای-ارتقا-امنیت-دو-کشور

اشتراک گذاری