اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/709649/تشکیل-قرارگاه-ویژه-مبارزه-با-سرقت-در-پلیس/تشکیل-قرارگاه-ویژه-مبارزه-با-سرقت-در-پلیس&text=تشکیل-قرارگاه-ویژه-مبارزه-با-سرقت-در-پلیس

اشتراک گذاری