اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/709922/انتشار-سوالات-کنکور-امروز-روی-سایت-سنجش/انتشار-سوالات-کنکور-امروز-روی-سایت-سنجش&text=انتشار-سوالات-کنکور-امروز-روی-سایت-سنجش

اشتراک گذاری