اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/710507/آغاز-طرح-ملی-توانمندسازی-تولید-و-اشتغال-پایدار/آغاز-طرح-ملی-توانمندسازی-تولید-و-اشتغال-پایدار&text=آغاز-طرح-ملی-توانمندسازی-تولید-و-اشتغال-پایدار

اشتراک گذاری