اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/710515/شرودر-آمریکا-در-حال-نابود-کردن-اقتصاد-بین‌الملل-است/شرودر-آمریکا-در-حال-نابود-کردن-اقتصاد-بین‌الملل-است&text=شرودر-آمریکا-در-حال-نابود-کردن-اقتصاد-بین‌الملل-است

اشتراک گذاری