اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/710730/فیشینگ-همچنان-قربانی-می‌گیرد/فیشینگ-همچنان-قربانی-می‌گیرد&text=فیشینگ-همچنان-قربانی-می‌گیرد

اشتراک گذاری